Annuleringsbeleid S.V. Versatile

Inschrijven voor een activiteit geschiedt doorgaans via Codex, tenzij anders aangegeven. De inschrijving via de website is pas definitief wanneer er een bevestigingsmail is ontvangen. Indien besloten wordt een kaartverkoop te koppelen aan een activiteit, geschiedt bevestiging van deelname aan de desbetreffende activiteit middels het aangeschafte toegangsbewijs.

1. Een lid kan niet deelnemen aan een betaalde activiteit wanneer de betaling niet vooraf geschied is, tenzij het bestuur anders beslist.

2. Enkel wanneer het lid zich minimaal 48 uur voor aanvang van de activiteit afmeldt via een e-mail, wordt het geld geretourneerd. Dit vanwege de verplichtingen die de vereniging kan hebben bij aanbieder(s) van de desbetreffende activiteit. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur anders beslissen, indien de situatie het toelaat.

3. Bij bepaalde activiteiten, zoals reizen en overnachtingen, worden andere duidelijke termijnen gehanteerd. Dit in verband met aanbetalingen, reserveringen en dergelijke. Na deze termijn wordt over het algemeen geen geld geretourneerd, tenzij het bestuur in overleg met het desbetreffende lid anders beslist.

4. Indien een lid zich heeft afgemeld na de betalingstermijn, zal de eerstvolgende op de reservelijst als vervanger worden aangewezen. Wanneer er geen reservelijst is, dient het afgemelde lid een vervanger te vinden, of het deelnamegeld alsnog te betalen.
Artikel 23

Gemaakte kosten voor een activiteit dienen binnen twee weken na de activiteit middels de schriftelijke of digitale declaratieformulieren inclusief factuur gedeclareerd te worden bij de penningmeester van het bestuur. Declaraties die te laat binnen komen, zullen niet verwerkt worden. Uitzondering op deze regel is in overleg met het bestuur mogelijk.

1. De niet-leden prijs voor activiteiten bedraagt de ledenprijs plus €2,50.
2. Niet-leden kunnen niet deelnemen aan reizen, zoals de jaarlijkse studiereis, reisjes van de Reisjescommissie en het ledenweekend.