Belangrijke bestanden

Hieronder zijn de belangrijke bestanden van Studievereniging Versatile te vinden. Ten eerste ziet u het Huiselijk Reglement. Daarna volgen het Financieel Reglement en de duurzaamheidsrichtlijnen. Daarna volgt het Convenant. Hierin zijn de richtlijnen voor de faculteit Sociale Wetenschappen in opgesteld, waaronder SV Versatile valt. Als laatste ziet u de statuten.

Huishoudelijk Reglement
Financieel Reglement
Duurzaamheidsrichtlijnen
Convenant Studieverenigingen FSW
Statuten Versatile