Huishoudelijk Reglement & Statuten

De basis van de vereniging is vastgelegd in de Statuten, welke zijn opgesteld bij een notaris. Verduidelijking van de Statuten wordt gegeven in het Huishoudelijk Reglement, welke met toestemming van een ALV aangepast kan worden.
Volg de onderstaande links voor het Huishoudelijk Reglement (HR) en voor de Statuten:

Huishoudelijk Reglement

Statuten Versatile