Inspraak

Wie zijn wij?
Wij vormen samen met 7 docenten de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Als studentgeleding hebben wij onze roots in verschillende opleidingen liggen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende opleidingen van de faculteit vertegenwoordigd worden in de Faculteitsraad.
Wat doen wij?
Ongeveer eens per zes weken komen we samen met het Faculteitsbestuur om zaken te bespreken die de faculteit aangaan. De zaken die we tijdens deze vergaderingen bespreken zijn heel uiteenlopend. Zo kunnen wij advies geven over aanpassingen in de OER of kunnen wij instemmen met de hoofdlijnen van de begroting van de
faculteit. Maar dat is niet alles wat de Faculteitsraad doet. Als studentgeleding zijn wij ook betrokken bij de verschillende opleidingen van de faculteit. We werken nauw samen met de OC-kamers en MT’s van deze opleidingen om zo goed op de hoogte te blijven van wat er speelt bij deze opleidingen en deze te kunnen verbeteren. Verder hebben we als studentgeleding onze jaarthema’s waarbij wij onze eigen projecten opzetten en verwezenlijken. Dit jaar zijn de jaarthema’s voor de Faculteitsraad: duurzaamheid, promotie, arbeidsmarktoriëntatie & tutoraat, werkstress & studiedruk en studentvoorzieningen.
Heb je vragen of opmerkingen voor ons; mail ons dan op sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl!
v.l.n.r. op de foto: Naomi Himmelreich, Sannah Boersma, Frederike Jansen, Tom Schobbers, Leanka Bouman, Ellen van de Brake en Babette Molders.