Stagebank

Binnen je bachelor ASW is het mogelijk om voor 7,5 studiepunt een stage te lopen. De stage is bedoeld om kennis te maken met een voor jouw studie relevante werkomgeving. Daarnaast kom je er door het lopen van een stage achter wat je als professional moet kunnen binnen een instelling en is het een mogelijk om na te gaan of een bepaald werkterrein bij je past. Super leuk dus!

Wanneer je alle verplichte majorvakken hebt afgerond, het eerste jaar en Over de Grenzen en MTS3 dus, kun je je inschrijven voor de Bachelorstage. In principe moet je een stage zelf regelen, maar er bestaan wel stagebanken met enkele vacatures. Je kunt zoeken op de stagebank van de Faculteit Sociale Wetenschappen en op de ASW Community pagina op blackboard is ook een lijstje met stages te vinden. Als je zelf een idee hebt of een leuke vacature hebt gevonden, bespreek dan met Valéry Oude Groen – van Rijswijk of je plannen geschikt zijn. Zij is de coördinator van de cursus. Ben je geïnteresseerd in het lopen van een stage, maar heb je nog niet zo veel inspiratie? Lees dan de onderstaande stukjes! Deze dames hebben allemaal stage gelopen en vertellen hier kort over hun ervaringen.

Meer informatie? Op de ASW Community pagina vind je ook de cursushandleiding. Verder kun je mailen naar v.j.oudegroen-vanrijswijk@uu.nl. De stagebank van de FSW vind je hier.

Anne ter Vrugt – BuurtWelzijn

anne-ter-vrugtMijn naam is Anne ter Vrugt en zit in mijn 4 e bachelorjaar. Ik heb een semester in Montpellier gestudeerd, veel nieuwe contacten opgedaan en genoten van het Franse leven. Ook heb ik tijd gehad om na te denken hoe ik mijn vierde jaar invulling kon geven. Er was namelijk ruimte over voor een stage dus ik heb deze kans aangegrepen door naar een stage te zoeken. Via de stagebank ben ik bij stichting BuurtWelzijn terecht gekomen. BuurtWelzijn is een online platform waarin buurtbewoners met elkaar in contact komen, elkaar helpen en samen activiteiten organiseren. Buurtwelzijn betrekt, verbindt en ondersteunt dus bewoners en organisaties om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten. Door een groeiende leefbaarheid versterkt het buurtnetwerk, worden mantelzorgers ontlast en kunnen buurtbewoners langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen.

Momenteel zijn we met een langdurig project bezig wat zich richt op het betrekken van kwetsbare ouderen in de buurt op zowel fysiek als digitaal gebied. Allereerst wordt onze website gebruiksvriendelijker gemaakt voor de doelgroep. Met focusgroepen, bestaande uit 65-plussers, nemen we onze site door en krijgen we kritische feedback van wat er allemaal veranderd moet worden. In februari gaan we van start met pilots waarin we verschillende activiteiten gaan organiseren om ouderen zo veel mogelijk te betrekken. Ons doel is om samen met ouderen tot een goed resultaat te komen en niet over ze te beslissen. Het vinden van deze doelgroep is voor ons een interessante uitdaging! Ik heb ook goedkeuring gekregen om mijn bacheloronderzoek bij stichting BuurtWelzijn uit te voeren dus ik blijf tot eind juni.

Deze stage combineert voor mij de sociale interdisciplinaire achtergrond met de bestuurlijke kant van de minor bestuurs-en organisatie wetenschappen. Met het raadplegen van bestaande literatuur en interventies proberen we een methode te ontwikkelen wat verschillende partijen kunnen gebruiken. Ik vind het heel leuk om in de praktijk bezig te zijn, het gaat toch altijd anders dan dat we in de literatuur lezen!

Jolien Bonouvrie – Signa-Leerstudent Project

jolien-bonouvrieDoordat ik vorig jaar het schrijven van mijn scriptie uitgesteld heb met een halfjaar studeren in het buitenland wist ik dat mijn vierde jaar er vrij leeg uit zou zien. Een stage leek mij een perfecte invulling hiervan. Wat ik mij ook realiseerde is dat ik drie jaar lang alleen vakken gevolgd heb en nog niks in de praktijk heb kunnen toepassen. Door deze redenen ben ik in Juni opzoek gegaan naar een stage via de vacaturebank. Maar na lang zoeken had ik nog geen interessante stage gevonden en heb ik een docent gemaild met de vraag of hij nog iets voor mij te bieden had. En gelukkig wist hij dat Academie van de Stad nog een stagiair binnen één van hun projecten zocht.

Vanaf september ben ik een studentcoördinator binnen het signa-leerstudent project. Dit betekent dat ik samen met een collega het signa-leerstudent project coördineer, waar tweedejaars SPH- en MWD-studenten stagelopen bij zorginstellingen in en rondom Utrecht. Deze studenten gaan binnen hun organisatie onderzoeken hoe deelnemers de activiteiten van sociale prestatie ervaren, met anderen woorden of het aanbod van sociale prestatie en dagondersteuning aansluit op de behoeften en ervaringen van de deelnemers.

De gemeente Utrecht wil er zijn voor mensen die geen zorgverwijzing hebben, maar wel afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Om deze afstand te verkleinen biedt de gemeente Utrecht activiteiten van sociale prestatie en dagondersteuning aan. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, waardoor Utrechters geen zorgindicatie nodig hebben. De activiteiten hebben als voornaamste doelen (1) het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement en (2) het activeren van mensen en het creëren van een structuur in hun dag. Voorbeelden hiervan zijn inloopuren, het bijhouden van moestuintjes en een eethuis, waar deelnemers zowel koken als komen eten.

Als studentcoördinator ben ik het eerste aanspreekpunt van de studenten, maar ook van de zorginstelling waar zij stage lopen. Dit betekent dat ik bijvoorbeeld op stagebezoek ga en om de twee weken training geef aan de studenten om vaardigheden aan te leren. Naast het coördineren van dit project, voer ik ook onderzoek uit in opdracht van de Gemeente Utrecht. Dit onderzoek mag ik combineren met mijn scriptie om een goed eindproduct voor zowel de Gemeente Utrecht als de Universiteit te leveren.

Ik ben nu al een paar maanden bezig met mijn stage en ik merk nu al hoeveel ik mijn vaardigheden verbeterd heb. Ik heb van tevoren nooit verwacht dat ik studenten kon coachen en trainen. Daarnaast is het een perfecte kans om werkervaring op te doen in mijn toekomstige arbeidssector. Af en toe ga ik naar een bijeenkomst omtrent een maatschappelijk onderwerp om meer informatie daarover te verkrijgen, maar natuurlijk ook mijn netwerk uit te breiden.

Roos Verhoeven – Hogeschool Windesheim

roos-verhoevenMijn naam is Roos en ik ben 4 de  jaars ASW student. Omdat ik me vorig jaar realiseerde dat ik ging afstuderen (wat nu anders is gelopen), kreeg ik de kriebels dat ik iets miste in mijn studie. Nu kwam ik erachter dat een stage erg veel kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling tijdens het studeren, omdat je dan kan ervaren hoe het is in het werkveld bij ons vakgebied.

Ik ben bij mijn stage gekomen door stage Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen te zoeken op Google. Ik kwam uiteindelijk terecht op de stagebank van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Het is erg handig omdat er bij de stage vaak vernoemd wordt met welke studie je de stage kan lopen en hoelang de stage duurt. Let hierbij wel op dat een stage kan uitlopen, zo duurde mijn stage uiteindelijk 2 maanden langer dan verwacht. Bij de informatie over mijn stage stond ASW vermeld, waardoor ik gelijk vertrouwen had in de stage. Tevens staat erbij vermeld of je een vergoeding krijgt voor de stage.

Van april tot en met oktober heb ik een onderzoeksstage gelopen bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Samen met een mede ASW-student heb ik een onderzoek gedaan naar de seksuele en lichamelijke integriteit onder CALO-studenten. Doordat ik een stage liep bij een Hogeschool was alles met mijn stage begeleider altijd goed geregeld en was het contact en de communicatie erg positief. De stage hield voor mij in dat ik 1 dag in de week naar Zwolle afreisde om daar het onderzoek uit te voeren en te analyseren. Naast dat ik betaald heb gekregen voor deze stage, heb ik er vooral veel van geleerd. Ik heb gemerkt dat het heel anders is om daadwerkelijk zelf een onderzoek op te starten in plaats van uit boeken te leren hoe je onderzoek moet uitvoeren. Zo moest ik ook een eigen onderzoeksinstrument ontwikkelen, denk hierbij aan een enquête gebaseerd op bestaande literatuur. Daarnaast heb ik interviews afgenomen met docenten en een stageverslag gemaakt die ongeveer dezelfde grootte had als mijn bachelor scriptie. Omdat ik deze stage naast mijn scriptie heb gelopen, was het af en toe erg druk. Toch raad ik mensen die gaan afstuderen aan hier niet te bang voor te zijn want achteraf ben ik erg blij dat ik het heb gedaan en allebei met een dikke voldoende heb afgerond. Al met al heb ik in dat half jaar door 2 onderzoeken uit te voeren goed ervaren hoe het is om onderzoek in de praktijk te doen. Ik heb er enorm veel van geleerd en raad iedereen aan om een stage te lopen.

Rebecca Heuvelman – Gemeente Utrecht

rebecca-heuvelmanVan oktober tot en met december 2016 loop ik stage bij de Gemeente Utrecht. Officieel heb ik de rol projectsecretaris binnen het expertiseteam, een projectgroep, op de HR-afdeling. Ik ondersteun bij twee projecten/experimenten die uitgevoerd worden binnen de organisatie. Binnen de Gemeente Utrecht zijn ze afgelopen jaar begonnen met een experiment rondom resultaat gericht werken en beoordeling binnen een aantal afdelingen van de organisatie. Bij dit experiment heb ik vooral een rol bij de evaluatie en het ophalen van resultaten. Het tweede experiment gaat over het vereenvoudigen van de verlofregistratie en gaat 1 januari 2017 van start. Hierbij heb ik dus vooral in de voorbereidende fase mogen helpen met het opzetten van het experiment. Zo heb ik bijvoorbeeld een vragenlijst ontworpen voor een periodieke meting tijdens het experiment en heb ik gegevens verzameld van deelnemende afdelingen en/of teams en deze verwerkt voor een overzicht.

Ik ben bij deze stage terecht gekomen via een berichtje op Facebook van een medestudent. Ik zag een berichtje voorbij komen van de vorige stagiaire, dat de gemeente voor haar positie een opvolger zocht. Hier heb ik op gereageerd en vervolgens ben ik in contact gebracht met degene die over de stagiaires gaat binnen de Gemeente Utrecht. Het zou in eerste instantie over een ander project gaan, maar doordat dit werd verplaatst hebben ze gekeken voor een andere plek. Hierdoor ben ik terecht gekomen bij de rol als projectsecretaris voor de twee experimenten.

Wat ik tot nu toe miste bij de opleiding ASW is een koppeling met de praktijk. We krijgen informatie over hoe het in de praktijk gaat en de theorieën worden toegepast op de praktijk, maar hier blijft het dan ook bij. Voor mijn gevoel leerde ik veel, maar maakte in mijn tentamens en dat was het. Ik vond het daardoor lastig om te bepalen wat ik nu in een bedrijf zou kunnen toevoegen, terwijl ik toch al twee jaar van bachelor er op had zitten. Deze stage heeft mij daar heel erg mee geholpen. Ik ben me bewust geworden van het feit dat we eigenlijk al heel veel te bieden hebben voor op de werkvloer!

Heb je meer inspiratie nodig? Kijk dan ook eens op de Alumni-pagina van de UU, of naar de tips die worden gegeven op de website van de UvA. Verder kun je natuurlijk ook zelf op zoek naar bedrijven! Je kunt denken aan bedrijven als het Trimbosinstituut, het NJI of Geeente Utrecht. Verder kun je ideeën opdoen door te kijken naar ASW-alumni op Linkedin en door de bestaande vacatures van de stagebank te bekijken. Succes!