Adviesorganen

Versatile heeft twee adviesorganen binnen de vereniging. De Raad van Advies (RvA) en de KasCommissie (KasCo). Deze ondersteunen en adviseren door het jaar heen het huidig bestuur.

De Raad van Advies (RvA)
De personen die plaats nemen in de RvA kunnen het bestuur van advies voorzien. Daarnaast worden de stukken die geschreven zijn door het bestuur voorgelegd aan de RvA zodat zij feedback kunnen geven. Denk hierbij aan de notulen van de vergaderingen, het jaarplan, de visie, het meerjarenplan, etc. Daarnaast kan de RvA ingezet worden om te onderzoeken wat er speelt onder de leden en docenten. Heb je vragen en/of opmerkingen over de vereniging of het bestuur stuur dan een mail naar rva@svversatile.nl.

In het studiejaar 2017-2018 bestaat de Raad van Advies uit Anouk Rademaker, Lotte Boersen, Mitsi van Zundert en Nina Chmielowice-Szimanski.

De KasCommissie (KasCo)
De personen die plaats nemen in de KasCo controleren de taken van de penningmeester. Het e-mail adres van de KasCo is: kasco@svversatile.nl.

In het studiejaar 2017-2018 bestaat de KasCo uit Benthe Bleeker en Roos Verhoeven.