Ereleden

Versatile kent een aantal ereleden, wie door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Deze
leden hebben een speciale bijdrage geleverd aan de vereniging.

 
Het eerste bestuur der SV Versatile:
Sanne Jeukens, Josephine Pilzecker, Paige van der Meer & 
Esther Stegeman.
De allereerste bestuurders van Versatile zijn tot erelid benoemd om verschillende redenen. Zij
hebben de basis voor de vereniging gelegd. Dit hebben zij gedaan door vele gesprekken met Tom ter
Bogt (bachelordirecteur van ASW) te voeren over het oprichten van een vereniging voor ASW’ers.
Nadat Tom ter Bogt akkoord ging met de plannen, bestond Versatile in samenwerking met SGS, als
een soort commissie. Deze commissie was zo’n groot succes, dat deze is uitgegroeid tot de
vereniging die het eerste bestuur vanaf het eerste moment voor ogen had.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christiaan van Kasteel
Erelid sinds september 2017
Christiaan heeft het ontstaan van Versatile van dichtbij meegemaakt:
hij was aanwezig bij gesprekken over de visie en het ontwikkelen van
Versatile en heeft in het tweede jaar van Versatile als eerste PR-Coördinator het Versatile logo ontworpen. Daarnaast is hij mede-bedenker van het Versatile lied en is hij ieder jaar actief geweest in een commissie. Naast dat hij actief lid was, heeft hij ieder jaar de moeite genomen om de nieuwe actieve lichting te leren kennen. Al met al een bijzonder lid, dat veel heeft bijgedragen aan de vereniging.