VERENIGING

Belangrijke

Bestanden

Hieronder zijn de belangrijke bestanden van Studievereniging Versatile te vinden. Ten eerste ziet u het Huishoudelijk Reglement. Daarna volgen het Financieel Reglement, Procedurehandboek en de duurzaamheidsrichtlijnen. Daarna volgt het Convenant. Hierin zijn de richtlijnen voor de faculteit Sociale Wetenschap in opgesteld, waaronder SV Versatile valt. Als laatste ziet u de statuten.