ONDERWIJS

Honours

Honours College Sociale Wetenschappen

Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt extra uitdaging naast het normale bachelor curriculum en creëert daarmee meer diepgang in je studie. Je wordt lid van een hechte community (met studenten uit alle sociale wetenschappen) en je ontwikkelt je op interdisciplinair en internationaal gebied. Dit alles geeft je een stapje voor op de arbeidsmarkt.

Oriëntatiejaar

Als je interesse hebt in het Honours College begin je in je eerste bachelor jaar met een vrijblijvend oriëntatiejaar. Dit start met een Kick-off bijeenkomst in november, waar je alle informatie krijgt en veel vragen kunt stellen. Als je daarna beslist om het oriëntatiejaar te doen, ga je gedurende de rest van het jaar tien zelfgekozen lezingen/symposia/masterclasses bezoeken, waar je een kort verslag over schrijft. Er zullen ook intervisiebijeenkomsten plaatsvinden, waarin je met andere studenten en docenten nadenkt over de invulling van je oriëntatiejaar. Hiernaast bezoek je het Dare to Compare congres en het debat, georganiseerd door de tweedejaars Honoursstudenten. Op deze manier krijg je een goed beeld van het Honours-onderwijs en heb je alle ruimte om studenten en docenten vragen te stellen. Aan het eind van het jaar kies je of je je definitief wilt inschrijven voor Honours. Daarvoor lever je al je verslagen in, schrijf je een motivatie en is het de bedoeling dat je cijfers hoog genoeg zijn (richtlijn 7,0 gemiddeld).

Gedurende het oriëntatiejaar kun je er altijd voor kiezen om te stoppen. Later instromen kan ook altijd nog, maar houd rekening met de verplichtingen!

Jaar 2 en 3

Nadat je het oriëntatiejaar hebt afgerond, begint het Honoursprogramma in jaar 2 dan echt. Je begint met de cursus Dare to Compare. Hierin werk je samen met studenten uit andere sociale disciplines en leer je kritisch naar je eigen vakgebied te kijken. Daarnaast word je onderdeel van een gezellige community, bestaande uit commissies die zowel studie- inhoudelijke als vrijetijdsactiviteiten organiseren. Bovendien is er een leuke studiereis. In jaar 2 of 3 volg je bij één van je reguliere vakken een verdiepende component en doe je een Creative Challenge, die je zelf mag inrichten. Ook doe je een buitenlandcomponent, dit kan bijvoorbeeld door een semester in het buitenland te studeren of door een internationaal congres bij te wonen. Je sluit jaar 3 af met een verzwaarde thesis in het Engels.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op onze site en onze facebookpagina. Met vragen kun je mailen naar honours.sw@uu.nl of langskomen op de Honours-kamer in het Martinus J. Langeveldgebouw G1.38.