SElT ,, s, L 

COMMISSIES

AcCie

Organiseert verschillende ontspannende activiteiten

Commissieleden: Anne-Lynn, Elzi, Frank, Joyce, Karlijn, Louisa

Mail naar: accie@svversatile.nl

AmbiCie

Bouwt aan de toekomst van studenten door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en zo je ambities na te streven.

Commissieleden:  Annaïc, Hedda, Nika, Sjirin, Tycho, Yeline

Mail naar: ambicie@svversatile.nl

ChefCie

Organiseert het jaarlijkse kerstdiner en het afsluitende etentje.

Commissieleden: Ayla, Biénne, Lara, Linde, Mees, Rosalien, Sten

Mail naar:

CompetiCie

Bedankt alle commissieleden voor hun inzet met een speciale activiteit.

Commissieleden: Biénne, Carmen, Emma, Lisa, Naomi, Silke Simone

Mail naar: competicie@svversatile.nl

CondiCie

Houdt de vereniging fit met sportieve activiteiten.

Commissieleden: Anne-Ing, Bo, Hidde, Luna, Pien, Sten, Wibe

Mail naar: condicie@svversatile.nl

CreaCie

Houdt de vereniging creatief bezig met creatieve activiteiten.

Commissieleden: Caitlyn, Esther, Karen, Kaylee, Lieke, Nova

Mail naar: creacie@svversatile.nl

DiesCie

Viert de verjaardag van Versatile door een knallende verjaarweek neer te zetten.

Commissieleden: 2e halve jaar

Mail naar: diescie@svversatile.nl

EerstejaarsCie

Organiseert leuke activiteiten, speciaal door en voor eerstejaars ISW-studenten.

Commissieleden: Emma, Janne, Janneke, Noor, Sam, Wieke

Mail naar: eerstejaarscie@svversatile.nl

FamCie

Organiseert de jaarlijkse familiedag. Deze commissie start halverwege het jaar.

Commissieleden: 2e halve jaar

Mail naar: famcie@svversatile.nl

FeesCie

Is verantwoordelijk voor de feesten en themaborrels van Versatile.

Commissieleden: Amber, Esther, Ilse, Kerstin, Suus, Suzanne, Thijs

Mail naar: feescie@svversatile.nl

HelpCie

Doet vrijwilligerswerk in samenwerking met Handje Helpen.

Commissieleden: Annika, Suzanne, Tamar

Mail naar: helpcie@svversatile.nl

KampCie

Organiseert het ledenweekend en eerstejaarskamp.

Commissieleden: Bregtje, Floor, Iris, Jana, Jill, Juul, Lianne, Pien, Sarah

Mail naar: kampcie@svversatile.nl

 

MoveCie

Draait mee in een maatschappelijk project van Stichting Move op een basisschool.

Commissieleden: Bo, Leanne, Maren, Mees, 

Mail naar: movecie@svversatile.nl

ParticipaCie

Zet een week vol activiteiten neer in het teken van risicogedrag

Commissieleden: Start schooljaar 2023/2024

Mail naar: Participacie@svversatile.nl

PodcastCie

Een podcast voor en door Versatilers, die een aantal keer per jaar online komt te staan.

Commissieleden: Lisa, Olivia, Sanna, Sten

Mail naar:

PosterCie

Deze commissie maakt posters voor alle activiteiten.

Commissieleden: Luan, Milou, Nina-Victoria, Sabine, Silke

Mail naar:

RedacCie

Voorziet alle leden van leesplezier in de maandelijkse Blueprint en het jaarboek.

Commissieleden: Kimberly, Lisanne, Milou, Olivia, Sjors, Sten

Mail naar: redaccie@svversatile.nl

SightCie

Neemt de leden mee op een 24-uursreis en een weekendje weg naar het buitenland.

Commissieleden: Bella, Eveline, Irene, Kiki, Lara, Marit, Noortje, Tycho 

Mail naar: sightcie@svversatile.nl

StudieCie

Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten zoals lezingen en excursies.

Commissieleden: Isabelle, Julia, Loïs, Norah, Simone

Mail naar: studiecie@svversatile.nl

StudiereisCie

Organiseert de jaarlijkse studiereis naar het buitenland.

Commissieleden: Anna, Christina, Ilse, Levi, Madelief, Roos, Samantha, Sarah, Vincent

Mail naar: studiereiscie@svversatile.nl

SympoCie

Verzorgt het jaarlijkse symposium en een activiteit gerelateerd aan het symposium.

Commissieleden:  Elzi, Joyce, Lena, Luan, Rosan, Sjors 

Mail naar: sympocie@svversatile.nl

Adviesorganen

Raad van Advies en KasCommissie

De Raad van Advies (RvA)

De personen die plaats nemen in de Raad van Advies voorzien het bestuur van advies. Daarnaast worden de stukken die geschreven zijn door het bestuur voorgelegd aan de RvA zodat zij feedback kunnen geven. Denk hierbij aan de notulen van de vergaderingen, het jaarplan en het meerjarenplan.  Daarnaast kan de RvA ingezet worden om te onderzoeken wat er speelt onder de leden van Versatile en docenten. Heb je vragen en/of opmerkingen over de vereniging of het bestuur?
Stuur dan een mail naar rva@svversatile.nl.

In het studiejaar 2022-2023 bestaat de Raad van Advies uit Chantal Gelens, Nine van Hemert, Selene ter Hofstede, Lieke Hulshof, Olivier Soede 

De KasCommissie (KasCo)

De personen die plaats nemen in de KasCo controleren de taken van de penningmeester. Ook wordt de jaarbegroting en de herziene begroting aan de KasCo voorgelegd door de penningmeester. Regelmatig worden de begrotingen en afrekeningen van de penningmeester gecontroleerd door de KasCo.

Het e-mail adres van de KasCo is: kasco@svversatile.nl.

In het studiejaar 2022-2023 bestaat de KasCo uit Simone Bles, Kaspar Broekstra, Pien Lijffijt, Anne Ing Ligtvoet