Commissies & Adviesorganen

COMMISSIES
AcCie
Organiseert verschillende ontspannende activiteiten

Commissieleden: Alexander, Eva, Jonne, Karen, Milou, Naud, Ruth, Sophie

Mail naar: accie@svversatile.nl

AmbiCie
Bouwt aan de toekomst van studenten door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en zo je ambities na te streven.

Commissieleden:  Anna, Fabiënne, Melody, Noah, Selene, Ylse

Mail naar: ambiciesvversatile@gmail.com

BedankCie
Bedankt alle commissieleden voor hun inzet met een speciale activiteit.

Commissieleden: 2e halve jaar

Mail naar: bedankcie@svversatile.nl

CondiCie
Houdt de vereniging fit met sportieve activiteiten.

Commissieleden: Anna, Blanca, Joyce, Lisa, Maaike, Sophie, Ylse

Mail naar: condicie@svversatile.nl

DiesCie
Organiseert de spetterende verjaarweek van Versatile. Deze commissie start halverwege het jaar.

Commissieleden: Eva, Femke, Julian, Lisa, Suzanne

Mail naar: diescie@svversatile.nl

EerstejaarsCie
Regelt leuke activiteiten, speciaal door en voor eerstejaars ASW-studenten.

Commissieleden: Annika, Danique, Fleur, Laura, Lieke, Malika, Malou, Nine, Puck

Mail naar: eerstejaarscie@svversatile.nl

FamCie
Organiseert de jaarlijkse familiedag. Deze commissie start halverwege het jaar.

 

Mail naar: famcie@svversatile.nl

FeesCie
Is verantwoordelijk voor de feesten en themaborrels van Versatile.

Commissieleden: Amber, Bente, Blanca, Fenne, Noortje, Renske, Suzanne

Mail naar: feescie@svversatile.nl

HelpCie
Doet vrijwilligerswerk in samenwerking met Handje Helpen.

Commissieleden: Britt, Celine, Floor, Hanneke, Kiki, Laura, Maartje

Mail naar: helpciesvversatile@gmail.com

KampCie
Organiseert het ledenweekend en eerstejaarskamp.

Commissieleden: Annemarel, Eva, Fleur, Jet, Karlijn, Lieke, Noëlle, Olivia, Ties

Mail naar: kampcie@svversatile.nl

LustrumCie

Organiseert het lustrum, de 10e verjaardag van de vereniging.

Commissieleden: Fenna, Kaylee, Lika, Milou, Rosan, Simone

Mail naar:

MoveCie
Draait mee in een maatschappelijk project van Stichting Move op basisscholen.

Commissieleden: Adesa, Cachella, Iris, Janne, Nine, Pascale, Rosan

Mail naar: movecie@svversatile.nl

ParticipaCie
Zet een week vol activiteiten neer in het teken van welzijn.

Commissieleden: Anne Ing, Ella, Isabelle, Karen, Lieke, Lina, Milou, Yoeri

Mail naar:

RedacCie
Voorziet alle leden van leesplezier in de maandelijkse Blueprint én het verenigingsblad en jaarboek, de Blauwdruk.

Commissieleden: Anne Ing, Ayla, Dieuwertje, Femke, Iris, Selene, Sophie

Mail naar: redaccie@svversatile.nl

SightCie
Neemt de leden mee op een 24-uursreis en een weekendje weg naar het buitenland

Commissieleden: Ella, Iris, Kim, Laura, Laura, Luna, Ruth, Sabine, Tom

Mail naar: sightcie@svversatile.nl

StudieCie
Organiseert studieinhoudelijke activiteiten zoals lezingen en excursies

Commissieleden: Eva, Lieselotte, Lisa, Sophie, Yoeri, Zoila

Mail naar: studiecie@svversatile.nl

StudiereisCie
Organiseert de jaarlijkse studiereis naar het buitenland.

Commissieleden: Anne, Kaya, Kaylee, Nika, Sabine, Sem, Simone, Wytze

Mail naar: studiereiscie@svversatile.nl

SympoCie
Verzorgt het jaarlijkse symposium en een activiteit gerelateerd aan het symposium.

Commissieleden: Annemarel, Fleur, Hester, Jasper, Kaya, Lina

Mail naar: sympociesvversatile@gmail.com

Adviesorganen
Raad van Advies en KasCommissie
De Raad van Advies (RvA)

De personen die plaats nemen in de Raad van Advies voorzien het bestuur van advies. Daarnaast worden de stukken die geschreven zijn door het bestuur voorgelegd aan de RvA zodat zij feedback kunnen geven. Denk hierbij aan de notulen van de vergaderingen, het jaarplan en het meerjarenplan.  Daarnaast kan de RvA ingezet worden om te onderzoeken wat er speelt onder de leden van Versatile en docenten. Heb je vragen en/of opmerkingen over de vereniging of het bestuur?
Stuur dan een mail naar rva@svversatile.nl.

In het studiejaar 2020–2021 bestaat de Raad van Advies uit Hannah Hartgerink, Hester Sterk, Lika Brinkman, Rosan Hekkert en Tamara Sjouw

De KasCommissie (KasCo)

De personen die plaats nemen in de KasCo controleren de taken van de penningmeester. Ook wordt de jaarbegroting en de herziene begroting aan de KasCo voorgelegd door de penningmeester. Regelmatig worden de begrotingen en afrekeningen van de penningmeester gecontroleerd door de KasCo.

Het e-mail adres van de KasCo is: kasco@svversatile.nl.

In het studiejaar 2020-2021 bestaat de KasCo uit Kim Herkelman, Lucas de Vos, Robin Koene en Sophie van Niekerk

SV Versatile,
Sjoerd Groenmangebouw B2.07,
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
info@svversatile.nl

© 2018 SV Versatile

Copyright © 2018 SV Versatile. Alle rechten voorbehouden.