Commissies & Adviesorganen

COMMISSIES
AcCie
Organiseert verschillende ontspannende activiteiten

Commissieleden: André, Esmee, Machteld, Odette, Robin, Roos, Sanne en Thijs

Mail naar: accie@svversatile.nl

AmbiCie
Bouwt aan de toekomst van studenten door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en zo je ambities na te streven.

Commissieleden:  Daniëlle, Eva, Fenna en Benthe

Mail naar: ambiciesvversatile@gmail.com

BedankCie
Bedankt alle commissieleden voor hun inzet met een speciale activiteit.

Commissieleden: Carmen, Floor, Julie-Anne, Lika, Mette en Sier

Mail naar: bedankcie@svversatile.nl

CondiCie
Houdt de vereniging fit met sportieve activiteiten.

Commissieleden: Britt, Lieke, Lonne, Lucas, Max, Saar en Sophie

Mail naar: condicie@svversatile.nl

DiesCie
Organiseert de spetterende verjaarweek van Versatile. Deze commissie start halverwege het jaar.

In deze commissie zitten: Guusje, Julian, Mila, Nikki, Sabrina, Savanna, Sophie en Wieke

Mail naar: diescie@svversatile.nl

EerstejaarsCie
Regelt leuke activiteiten, speciaal door en voor eerstejaars ASW-studenten.

Commissieleden: Coco,  Isabel, Jessie, Melody en Zara

Mail naar: eerstejaarscie@svversatile.nl

FamCie
Organiseert de jaarlijkse familiedag. Deze commissie start halverwege het jaar.

In deze commissie zitten: Zara, Lika, Julie Anne, Robbie en Danique

Mail naar: famcie@svversatile.nl

FeesCie
Is verantwoordelijk voor de feesten en themaborrels van Versatile.

Commissieleden: Anne, Connor, Isabel, Jasper, Jessica, Lynn, Nikee en Rianne

Mail naar: feescie@svversatile.nl

GoededoelenCie
Zet zich gedurende het jaar in voor het gekozen goede doel van Versatile.

Commissieleden: Amber, Kim, Lianne, Maud en Merlijn

Mail naar: goededoelencie@svversatile.nl

HelpCie
Doet vrijwilligerswerk in samenwerking met Handje Helpen.

Commissieleden: Hannah, Ilse, Imke, Reinout en Sabrina

Mail naar: helpciesvversatile@gmail.com

KampCie
Organiseert het ledenweekend en eerstejaarskamp.

Commissieleden: Elianne, Hester, Jasper, Joëlle, Karlijn, Merijn, Robin en Senna

Mail naar: kampcie@svversatile.nl

MoveCie
Draait mee in een maatschappelijk project van Stichting Move op basisscholen.

Commissieleden: Amy, Fleur, Guusje, Iris, Marleen en Odessa

Mail naar: movecie@svversatile.nl

RedacCie
Voorziet alle leden van leesplezier in de maandelijkse Blueprint én het verenigingsblad en jaarboek, de Blauwdruk.

Commissieleden: Cui, Frederiek, Ingeborg, Kim, Maud, Mirre en Valentina

Mail naar: redaccie@svversatile.nl

SightCie
Neemt de leden mee op een 24-uursreis en een weekendje weg naar het buitenland

Commissieleden: Floris, Isabel, Markus, Noa, Ruben, Sam, Sanne en Selene

Mail naar: sightcie@svversatile.nl

StudieCie
Organiseert studieinhoudelijke activiteiten zoals lezingen en excursies

Commissieleden: Floor, Kjell, Nikki, Noa, Luna en Sarah

Mail naar: studiecie@svversatile.nl

StudiereisCie
Organiseert de jaarlijkse studiereis naar het buitenland.

Commissieleden: Chiem, Ilse, Jessie, Juliette, Lynn, Sake en Thijs

Mail naar: studiereiscie@svversatile.nl

SympoCie
Verzorgt het jaarlijkse symposium en een activiteit gerelateerd aan het symposium.

Commissieleden: Floor, Lika, Mara, Merijn, Nikee

Mail naar: sympociesvversatile@gmail.com

Adviesorganen
Raad van Advies en KasCommissie
De Raad van Advies (RvA)

De personen die plaats nemen in de Raad van Advies voorzien het bestuur van advies. Daarnaast worden de stukken die geschreven zijn door het bestuur voorgelegd aan de RvA zodat zij feedback kunnen geven. Denk hierbij aan de notulen van de vergaderingen, het jaarplan en het meerjarenplan.  Daarnaast kan de RvA ingezet worden om te onderzoeken wat er speelt onder de leden van Versatile en docenten. Heb je vragen en/of opmerkingen over de vereniging of het bestuur?
Stuur dan een mail naar rva@svversatile.nl.

In het studiejaar 2018-2019 bestaat de Raad van Advies uit Bram van de Wetering, Hannah Lucas, Ilse Visser en Sofie van Graas.

De KasCommissie (KasCo)

De personen die plaats nemen in de KasCo controleren de taken van de penningmeester. Ook wordt de jaarbegroting en de herziene begroting aan de KasCo voorgelegd door de penningmeester. Regelmatig worden de begrotingen en afrekeningen van de penningmeester gecontroleerd door de KasCo.

Het e-mail adres van de KasCo is: kasco@svversatile.nl.

In het studiejaar 2018-2019 bestaat de KasCo uit Bart Daemen, Marleen Snapper, Robin Koene en Ruben van Hoogstraten.

SV Versatile,
Sjoerd Groenmangebouw B2.07,
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
info@svversatile.nl

© 2018 SV Versatile

Copyright © 2018 SV Versatile. Alle rechten voorbehouden.