VERENIGING

Commissies &

Adviesorganen

Commissies

Lijkt het je leuk medestudenten te leren kennen buiten je werkgroep? Schrijf je dan komend studiejaar in voor een commissie! Inschrijven voor een commissies kan elk half jaar, in september en februari, via de leden app Codex.

Een commissie is een goede manier om meer mensen te leren kennen binnen je studie. Er zijn veel verschillende soorten commissies die ook verschillende soorten activiteiten organiseren. Een korte uitleg per commissie vind je hieronder.

Een commissie bestaat meestal uit 6 tot 10 personen. Elke commissie heeft de vrijheid om binnen hun onderwerp dingen te organiseren. Het aantal activiteiten per jaar varieert per commissie, meestal zit dit tussen de 1 en 4 activiteiten. Verder vergader je gemiddeld één uurtje per week.

In elke commissie zit in ieder geval een voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-coördinator, maar ook een coördinator vanuit het bestuur als aanspreekpunt of voor vragen. De commissie staat er dus nooit alleen voor!

AcCie

Organiseert verschillende ontspannende activiteiten

Commissieleden: Marit, Anna, Caitlin, Dagmar, Jill, Lina, Lonneke, Nienke, Suzanne

Mail naar: accie@svversatile.nl

 

AmbiCie

Bouwt aan de toekomst van studenten door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en zo je ambities na te streven.

Commissieleden:  Lina, Maurits, Sabine, Sophie, Tjebbe

Mail naar: ambicie@svversatile.nl

 

BedankCie

Bedankt alle commissieleden voor hun inzet met een speciale activiteit.

Commissieleden: Frank, Luan, Jolijn, Marvik

Mail naar: bedankcie@svversatile.nl

 

CondiCie

Houdt de vereniging fit met sportieve activiteiten.

Commissieleden: Anne Mare, Elza, Janne, Kaspar, Lianne, Luuk, Olivier

Mail naar: condicie@svversatile.nl

 

CreaCie

Houdt de vereniging creatief bezig met creatieve activiteiten.

Commissieleden: Zoila, Ayla, Lieke, Noa, Elise, Evy, Delayla, Myrthe

Mail naar: creacie@svversatile.nl

 

EerstejaarsCie

Organiseert leuke activiteiten, speciaal door en voor eerstejaars ISW-studenten.

Commissieleden: Demy, Marije, Marit, Marleen, Nana, Puck, Sem, Sofie, Veerle

Mail naar: eerstejaarscie@svversatile.nl

 

FamCie

Organiseert de jaarlijkse familiedag. Deze commissie start halverwege het jaar.

Commissieleden: Bestuur X

Mail naar: famcie@svversatile.nl

 

FeesCie

Is verantwoordelijk voor de feesten en themaborrels van Versatile.

Commissieleden: Anne-Batice, Doris, Estelle, Juliët, Lisa, Lotte, Lucas, Pjotr, Sien

Mail naar: feescie@svversatile.nl

 

HelpCie

Doet vrijwilligerswerk in samenwerking met Handje Helpen.

Commissieleden: Esther, Lieke, Lina, Puck, Sien

Mail naar: helpcie@svversatile.nl

 

KampCie

Organiseert het ledenweekend en eerstejaarskamp.

Commissieleden: Ella, Sanne, Daoed, Daan, Ilse, Isa, Pien, Nina

Mail naar: kampcie@svversatile.nl

 

LustrumCie

Viert de 10e verjaardag van Versatile door een knallende verjaarweek en verschillende activiteiten door het jaar heen.

Commissieleden: Anna, Chantal, Dayani, Elzi, Emma, Fenna, Julian, Kerstin, Mine, Nienke, Sieme, Nika

Mail naar: lustrumcie@svversatile.nl

 

MoveCie

Draait mee in een maatschappelijk project van Stichting Move op een basisschool.

Commissieleden: Esmée, Fenna, Féline, Lotte, Paola, Shanice, Skye

Mail naar: movecie@svversatile.nl

 

ParticipaCie

Zet een week vol activiteiten neer in het teken van inclusie en diversiteit.

Commissieleden: Melik, Caithlyn, Meike, Lisa, Sabine, Lisa, Florine, Sabyne

Mail naar: Participacie@svversatile.nl

 

RedacCie

Voorziet alle leden van leesplezier in de maandelijkse Blueprint en dit jaar het verenigingsblad en 5-jarenboek, de Almanak.

Commissieleden: Hedda, Annaïc, Bente, Esther, Isabelle, Janne, Karlijn, Sarah

Mail naar: redaccie@svversatile.nl

 

SightCie

Neemt de leden mee op een 24-uursreis en een weekendje weg naar het buitenland.

Commissieleden: Joyce, Melissa, Lotte, Sophie, Zoë, Dietske, Evi, Isis, Ties

Mail naar: sightcie@svversatile.nl

 

StudieCie

Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten zoals lezingen en excursies.

Commissieleden: Carmen, Dieuwertje, Ella, Féline, Hester, Jerusha, Nine, Tycho

Mail naar: studiecie@svversatile.nl

 

StudiereisCie

Organiseert de jaarlijkse studiereis naar het buitenland.

Commissieleden: Amber, Anouk, Dieuwertje, Ellen, Eva, Hessel, Iris, Lara, Olivia, Pien

Mail naar: studiereiscie@svversatile.nl

 

SympoCie

Verzorgt het jaarlijkse symposium en een activiteit gerelateerd aan het symposium.

Commissieleden: Eva, Isabelle, Loïs, Marleen, Merel, Senna, Sophie

Mail naar: sympocie@svversatile.nl

 

Adviesorganen van Versatile

De adviesorganen van Versatile controleren het bestuur en geven het bestuur advies. De twee adviesorganen zijn de Raad van Advies (RvA) en de KasCommissie (KasCo). Bedankt voor jullie bijdrage!

De Raad van Advies (RvA)

De personen die plaats nemen in de Raad van Advies voorzien het bestuur van advies. Daarnaast worden de stukken die geschreven zijn door het bestuur voorgelegd aan de RvA zodat zij feedback kunnen geven. Denk hierbij aan de notulen van de vergaderingen, het jaarplan en het meerjarenplan.  Daarnaast kan de RvA ingezet worden om te onderzoeken wat er speelt onder de leden van Versatile en docenten. Heb je vragen en/of opmerkingen over de vereniging of het bestuur?
Stuur dan een mail naar rva@svversatile.nl.

In het studiejaar 2021-2022 bestaat de Raad van Advies uit Sem Hurkmans, Sabine Hibma, Esmée Kokhuis, Amber van der Putten en Nienke Klaassen.

De KasCommissie (KasCo)

De personen die plaats nemen in de KasCo controleren de taken van de penningmeester. Ook wordt de jaarbegroting en de herziene begroting aan de KasCo voorgelegd door de penningmeester. Regelmatig worden de begrotingen en afrekeningen van de penningmeester gecontroleerd door de KasCo.

Het e-mail adres van de KasCo is: kasco@svversatile.nl.

In het studiejaar 2021-2022 bestaat de KasCo uit Femke Loosschilder, Elianne Lambermon en Daan Timmer.